Pumplad

Ervi Arand

Müügispetsialist

Lingalaid valmistab klaasplastist pumplaid reo-, sademe- kui ka drenaaživeele, vastavalt kliendi esitatud tehnilistele nõuetele

Meie toodang on leidnud kasutust:

  • Asulate üldises sadevee süsteemides;
  • Üksikelamutes ja elamurajoonides;
  • Tööstusrajoonides, parkimismajades, tootmishoonete/ladude teritooriumitel jne