Skip to main content

Üldised garantiitingimused

Oleme kindlad oma toodete kõrges kvaliteedis ning soovime, et see kindlustunne valdaks ka teid. Seetõttu anname oma toodetele tavapärase kaheaastase tehasegarantii asemel kolmeaastase garantii, mis kehtib kõigile erakasutuses olevatele toodetele. Kommertskasutuses olevatele toodetele kehtivad erinevad garantiitingimused.

Meie jaoks on esmatähtis, et kõik meilt soetatu võimaldaks teil tunda end hästi, aitaks maandada stressi ja parandaks teie elukvaliteeti. Seetõttu võite olla kindlad, et mistahes olukorras tagame teile alati professionaalse tehnilise toe ja kiire teeninduse.

Juhul, kui vaatamata kõigele peaks toote juures avalduma mõni defekt või tõrge, siis garantiiaja jooksul võite alati eeldada, et see parandatakse või asendatakse kiiresti ja loomulikult teie jaoks täiesti tasuta.

Teie heaolu ja toote eluea maksimeerimiseks palume teil hoolikalt tutvuda kasutusjuhendiga ning järgida sealseid juhiseid. Toote valest kasutusest tingitud defektid ei kuulu garantii korras kõrvaldamisele ning väljaspool Lingalaid tehast, kõrvaliste isikute poolt tehtud ümberehitused lõpetavad garantii kehtivuse.

Meie tehnilise toe spetsialistid on teie jaoks alati olemas, valmis vastama kõigile küsimustele ja tegutsema selle nimel, et saaksite oma heaolutoodet muretult nautida. 

Lingalaid kümblustünni garantii

Lingalaid kümblustünnidele kehtib kolmeaastane garantii. Seda eeldusel, et toodet on transporditud, paigaldatud ja kasutatud vastavalt ettenähtud juhistele.

Allolevalt selgitame sammhaaval kolmeaastane garantii detailseid tingimusi.

Kümblustünni siseosa

Lingalaid kümblustünni klaasplastist siseosale ja seda läbivatele toruliitmikele kehtib kolmeaastane garantii lekkekindluse osas. Garantii hõlmab ka pinnaalustest õhumullikestest tingitud kahjustusi vanni dekoorkihis.

Mehaaniliselt tekitatud vigastused, jäätumisest põhjustatud kahjustused, veehoolduskemikaalide vale kasutamine või üledoseerimine ning vee karedusest tingitud muutused vanni dekoorkihis lõpetavad garantii kehtivuse. Garantii lõpetab kehtivuse ka juhul, kui sama vesi on olnud vannis kauem, kui 90 järjestikust päeva või kui vanni dekoorkiht on jäetud puhastamata.

Kümblustünni ahi

Lingalaid kümblustünni ahjule kehtib kolmeaastane garantii materjali läbipõlemiskindluse ja keevisõmbluste lekkekindluse osas eeldusel, et ahi on tavakasutuses puhta mageveega. 

Vale küttematerjali kasutamisest, valedest kütmisvõtetest, ülekütmisest, või mistahes mehhaanilistest vigastustest tingitud metalli deformatsioonid ei kuulu garantii alla. Garantii alla ei kuulu ka metalli pinna toonimuutused. Veehoolduskemikaalide vale kasutamine või üledoseerimine, merevee kasutamine või ilma veeta kütmine lõpetab garantii kehtivuse.

Kümblustünni puitvooder

Lingalaid kümblustünni puitvoodrile kehtib kolmeaastane garantii selle konstruktsioonifunktsiooni osas.

Puitvoodri pleekumisele, ilmastikust tulenevale pragunemisele või hallituskahjustustele ja mädanikule garantii ei laiene. Eeltoodud ilminguid aitab vältida puidu õigeaegne ja korrapärane hooldamine.

Puhastussüsteem

Puhastussüsteemile kehtib kolmeaastane garantii seadme korpuse struktuuri, liikuvosade funktsionaalsuse, pumba töö ja süsteemi lekkekindluse osas. UV-valgusallikale kehtib selle tootjagarantii.

Jääkahjustused, süsteemi ebapiisavast hooldamisest tingitud kahjustused, üleujutuse poolt tingitud kahjustused ega elektrivoolu pinge kõikumisest tulenevad defektid garantii alla ei kuulu. 

Termokate

Termokattele kehtib kolmeaastane garantii kattematerjali murenemiskindluse ja siseosa vastupidavuse osas.

Garantii alla ei kuulu hallituskahjud ega keskkonna mõjust tulenevad muutused katte välimuses. Eelnimetatud ilminguid aitab vältida katte tuulutamine ning õigeaegne ja korrapärane hooldus.

Muud puitdetailid

Sarnaselt puitvooderdusega kehtib ka muudele puitdetailidele kolmeaastane garantii nende konstruktsioonifunktsiooni osas.

Puidu pleekumisele, ilmastikust tulenevale pragunemisele või hallituskahjustustele ja mädanikule garantii ei laiene. Eeltoodud ilminguid aitab vältida puidu õigeaegne ja korrapärane hooldamine.

Kõnealusteks puitdetailideks on:

 • Trepp
 • Filtrikast
 • Klaasialus

Elektrilised lisaseadmed

Kümblustünni kõigile elektriseadmetele nagu mullisüsteem, massaažisüsteem, LED-valgusti ning elektriline kütteseade kehtib kolmeaastane garantii nende funktsionaalsuse osas. Garantii laieneb sealhulgas seadme kõigile osadele, kaasaarvatud juhtnuppudele.

Jääkahjustused, ebapiisavast hooldamisest ja valedest kasutusvõtetest tingitud kahjustused, üleujutuse poolt tingitud kahjustused ega elektrivoolu pinge kõikumisest tulenevad defektid garantii alla ei kuulu. Õiged hooldus- ja kasutusjuhised on välja toodud kõigi lisaseadmete kasutusjuhendites.      

Ahju tarvikud

Lingalaid kümblustünni ahju lisatarvikutele nagu sädemepüüdur ja kuumusvarje, kehtib kolmeaastane garantii materjali läbipõlemiskindluse ja keevisõmbluste püsivuse osas.

Garantii alla ei kuulu metalli pinna toonimuutused.

Erandid

Ainult tootjapoolne garantii rakendub järgnevatele toodetele:

 • Termomeeter
 • Puhastustablettide dosaator
 • Segamismõla
 • UV-lamp

Harmony saunamaja garantii

Lingalaid Harmony saunamajale kehtib kolmeaastane garantii. Seda eeldusel, et toodet on transporditud, paigaldatud ja kasutatud vastavalt ettenähtud juhistele.

Allolevalt selgitame sammhaaval kolmeaastane garantii detailseid tingimusi.

Välimised puitpinnad

Harmony saunamaja välimisele puitvoodrile kehtib kolmeaastane garantii selle konstruktsioonifunktsiooni osas.

Puitvoodri pleekumisele, ilmastikust tulenevale pragunemisele või hallituskahjustustele ja mädanikule garantii ei laiene. Eeltoodud ilminguid aitab vältida puidu õigeaegne ja korrapärane hooldamine. Puitpindade hooldusjuhendid on kirjeldatud saunamaja kasutusjuhendis.

Klaasid

Harmony saunamaja klaasidele kehtib kolmeaastane garantii nende montaaži osas.

Garantii ei laiene klaasikahjudele, mis on põhjustatud saunamaja valest paigaldusest, klaaside mehaanilisest vigasusest või valedest hooldusvõtetest.

Seesmised puitpinnad

Harmony saunamaja seesmistele puitosadele kehtib kolmeaastane garantii vastava detaili konstruktsioonifunktsiooni osas.

Puidu pleekumisele, pragunemisele, niiskus- või hallituskahjustustele ja mädanikule garantii ei laiene. Eeltoodud ilminguid aitab vältida puidu õigeaegne ja korrapärane hooldamine. Puitpindade hooldusjuhendid on kirjeldatud saunamaja kasutusjuhendis.

Keris

Harmony saunamaja HUUM kerisele kehtib erakasutuses 4-aastane tootjagarantii. Garantii laieneb ka kerise juhtpuldile ja keskseadmele.

Elektripinge kõikumistest või üleujutusest tingitud kahjudele garantii ei laiene.

Muud elektrilised lisaseadmed

Harmony saunamaja muudele elektriseadmetele nagu soojaveeboiler ja valgustid kehtib kolmeaastane garantii. Garantii kehtib ka boileri veetorustiku pressühendustele, valgustite toiteplokkidele ja lülititele, kuid mitte valgusallikatele.

Boileri ja sellega ühendatud veesüsteemi jääkahjustused, ebapiisavast hooldamisest ja valedest kasutusvõtetest tingitud kahjustused, üleujutuse poolt tingitud kahjustused ega elektrivoolu pinge kõikumisest tulenevad defektid garantii alla ei kuulu. Õiged hooldus- ja kasutusjuhised on välja toodud saunamaja kasutusjuhendis.

Katus

Harmony saunamaja katusele kehtib Ruukki 50-aastane tehniline ja 25-aastane esteetiline tootjagarantii.

Erandid

Ainult tootjapoolne garantii rakendub järgnevatele toodetele:

 • Leiliämber
 • Leilikulp
 • Hüdromeeter
 • Liivakell
 • Peatugi

Tekkis küsimusi?

Juhul, kui teil on garantii osas küsimusi, millele ülaltoodu vastust ei andnud, siis võtke meiega palun ühendust.