Skip to main content

Tietosuojakäytäntö

 1. Yleiskohdat

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä koskevia periaatteita. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää rekisterinpitäjä (vastuullinen tietojenkäsittelijä) OÜ Lingalaid, virallinen osoite Kiriku tee 9, Maarja-Magdaleenan kylä, Tarton kunta, Tarton maakunta (49126), Viro, rek. nro (jatkossa rekisterinpitäjä).

1.2. Rekisteröity on tietosuojakäytännön tarkoittamassa merkityksessä asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Asiakas on tietosuojakäytännön tarkoittamassa merkityksessä jokainen, joka ostaa rekisterinpitäjän kotisivulta tavaroita tai palveluita.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännössä säädetyllä tavalla.

 1. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Henkilötiedot, joita rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, lähinnä kotisivun, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. 

2.2. Henkilötietonsa jakamalla rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestellä, käyttää ja hallita tietosuojakäytännössä määritettyyn tarkoitukseen niitä henkilötietoja, joita rekisteröity suoraan tai epäsuorasti kotisivulta tavaroita tai palveluita ostaessaan rekisterinpitäjälle jakaa.

2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen esittämänsä tiedot ovat täsmälliset, oikeat ja täydelliset. Tietoisesti väärien tietojen esittäminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle esitettyjen tietojen muuttumisesta viipymättä.

2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidyn esittämien väärien tietojen rekisteröidylle ja kolmansille osapuolille aiheuttamasta vahingosta.

 1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi;
 • Syntymäaika;
 • Puhelinnumero;
 • Sähköpostiosoite;
 • Toimitusosoite;
 • Pankkitilin numero;
 • Maksukortin tiedot.

3.2. Tämän lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavalla julkisista rekistereistä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusteena ovat yleisen henkilötietoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdat a, b, c ja f:

   a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

   b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

   c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

   f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaan:

 • Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus
  Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – laissa mainittujen määräaikojen mukaisesti
 • Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely
  Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – 3 vuotta
 • Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palvelujen toimimisen varmistaminen
  Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – 3 vuotta
 • Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
  Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – 3 vuotta
 • Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito
  Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – laissa mainittujen määräaikojen mukaisesti.
 • Käsittelyn tarkoitus – markkinointi
  Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – 3 vuotta.

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille henkilöille, joita ovat esimerkiksi valtuutetut tietojenkäsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetus- ja lähettiyhtiöt, pankkisiirtopalveluita tarjoavat yritykset. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. 

3.6. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn ja säilyttämisen yhteydessä rekisterinpitäjä käyttää organisatorisia ja teknisiä keinoja, jotka takaavat henkilötietojen suojan sattumanvaraiselta tai laittomalta hävittämiseltä, muuttamiselta, julkistamiselta ja kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen enintään 3 vuotta.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus päästä henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätäsmällisiä tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus perua suostumuksensa.

4.5. Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttämiseksi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteella info@lingalaid.ee.

4.6. Rekisteröidyllä on oikeuksiensa puolustamiseksi mahdollisuus esittää Viron tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon) valitus.

 1. Loppukohdat

5.1. Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta antaman asetuksen nro 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Suomen, Ruotsin ja Euroopan unionin lainsäädäntöjen kanssa sopusoinnussa.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojakäytäntöä osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille muutoksista kotisivun info@lingalaid.ee kautta.

Asiakkaiden arvostelut

Google reviews 4.8 ★★★★★

 • Örjan M. ★★★★★

  Olemme Lingalaidin kylpytynnyrin ostoon hyvin tyytyväiset. Kylpytynnyri on kunnollinen, erittäin laadukas ja siihen mahtuu kahdeksan henkeä. Valitsimme haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetun suuren kamiinan, koska käytämme merivettä, ja tätä kamiina on huippumukava lämmittää. Koko ostoprosessin aikana meille annettiin perusteellista tietoa ja ohjeita, ja palvelu oli loistavaa. Nopea toimitus ja erittäin hyvä hinta-laatusuhde. Lingalaidia voi todellakin suositella!

 • Andy K. ★★★★★

  Vaikuttaa siltä, että teimme oikean päätöksen, valikoimahan on oikeastaan laaja. Suuret odotukset on viikonlopun saunalle ja sitten kylmälle tynnyrille!
  Mitään mahtavampaa en osaa kuvitellakaan. Viileillä ilmoilla saa taas toisenlaisen nautinnon. Tynnyrin asennus sujui yllättävän helposti. Huolto ja peseminen erittäin helppoja. Kiitokset mestareille ja tuotekehittäjälle, joka kävi erikseen veden poisvirtausta säätämässä. Valikoimassa voisi olla myös isompi poisvirtaushana, jotta vesi poistuisi tynnyristä nopeammin.
  Suosittelen kaikille, hiukan kalliimmasta hinnasta huolimatta, saatte erittäin hyvän tynnyrin!
  Andres ja Helily, Jõulumäen seuduilta Pärnumaalta.

 • Härmo H. ★★★★★

  Yritys, jolla on kunnolla tietoja ja kokemuksia ja joka arvostaa sopimuksista kiinni pitämistä!
  Hinta vastaa tuotteen laatua!

 • Henry T. ★★★★★

  Lingalaidin veneet ovat aivan toista maata kuin muoviset ja muut saatavana olevat. Siitä yrityksessä on erittäin upea kehitystyö ja työhön suhtautuminen! Toivon voimia ja enemmän yhteistyötä jatkossa :-)

  0
  0 item
  Ostukorv
  Empty Cart

  [wpforms id="5539"]