Siirry pääsisältöön

Tietosuojakäytäntö

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Lingalaid OÜ, juriidiline aadress Tartumaa, Tartu vald, Kõrenduse küla, Tanila, 49111, Reg. 11406662 (edaspidi andmetöötleja).

1.2 Tässä tietosuojaselosteessa rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja henkilötietojen käsittelijä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluita henkilötietojen käsittelijän verkkosivustolta.

1.4 Tietojen käsittelijän on noudatettava lainsäädännössä vahvistettuja tietojenkäsittelyn periaatteita, mukaan lukien henkilötietojen käsittely laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojen käsittelijä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lain mukaisesti.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe, telefoni ja e-posti vahendusel.

2.2 Jakamalla henkilötietojasi annat henkilötietojen käsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida henkilötietoja, jotka jaat suoraan tai epäsuorasti henkilötietojen käsittelijälle ostaessasi tavaroita tai palveluita verkkosivustolta tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

2.3 Rekisteröity on vastuussa antamiensa tietojen tarkkuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojaselosteen rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan tietojen käsittelijälle viipymättä kaikista annettujen tietojen muutoksista.

2.4 Henkilötietojen käsittelijä ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että rekisteröity on antanut vääriä tietoja rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

‍3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1 Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Etu- ja sukunimi;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Syntymäaika;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Puhelinnumero;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Sähköpostiosoite;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Toimitusosoite;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Käyttötilin numero;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Maksekaardi detailid;

 • .

3.2 Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

3.3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

  (a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

  (b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn myötävaikutuksella tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

  (c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

  (f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuja etuja varten, paitsi jos nämä edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Töötlemise eesmärk – turundus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

 • .

3.5 Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiripalveluyrityksille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille jne.

3.6 Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan henkilötietojen käsittelijän on toteutettava organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1 Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja tarkastaa henkilötietonsa.

4.2 Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3 Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheelliset tiedot.

4.4 Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5 Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@lingalaid.ee.

4.6 Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle suojellakseen oikeuksiaan.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi  ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.lingalaid.ee kaudu.

Ota JavaScript käyttöön selaimessasi täyttääksesi tämän lomakkeen.